PROČ VOLIT PRÁVĚ MEDIACI

  • Výsledek záleží na samotných stranách, jen ony rozhodují o výsledku mediace i náplni dohody, stejně jako mají kontrolu nad procesem řešení sporu

  • Hledá se řešení, nikoli viník

  • Oproti soudnímu řešení je mediace mnohem rychlejší, oboustranně uspokojivé řešení lze nalézt v horizontu dnů, zatímco průměrná délka civilního řízení dosahuje cca 2 let

  • Strany platí pouze čas věnovaný řešení jejich problému a pouze své náklady – své peníze tak mají pod kontrolou – navíc účastníci nemusí hradit dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, navíc napolovic

  • Současně mediace umožňuje tvořivost a flexibilitu, není svázána striktními postupy a pravidly, vše je dobrovolné

  • Strany mají pocit emoční podpory, soukromí a uchování důvěrných informací

  • Z 80 % končí mediace oboustranně přijatelnou písemnou dohodou, která je reálná, věcná a odráží možnosti a přání obou stran

  • Zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a zájmů soudní cestou.