KDY VOLIT MEDIACI

  • Pokud stranám záleží na výsledku, chtějí ho ovlivnit, např. v okamžiku, kdy i v budoucnu chtějí nebo musí spolupracovat – např. mají společné děti (manželské či partnerské spory), společné bydliště (sousedské spory), pracovní spolupráce (spory mezi kolegy na pracovišti), společní příbuzní (rodinné či dědické spory), obchodní spory (dlouhodobá obchodní spolupráce, spory mezi společníky apod.)

  • I v případě, pokud předchozí pokusy o smír selhaly a zdánlivě posledním řešením je soudní cesta

  • Pokud strany zastávají názor, že nemusí být jeden vítězem a druhý poraženým – mají zájem se dohodnout

  • Pokud obě strany cítí svůj podíl na vzniku konfliktu

  • Existuje více možností řešení

  • Strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni