KDO JE MEDIÁTOR

  • Mediátor je školený profesionál na efektivní vyjednávání

  • Mediátor je vždy nestranný – není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran

  • Mediátor řídí diskusi, podporuje účastníky při překonávání sporných otázek a hledání konstruktivního řešení

  • Mediátor garantuje stejný prostor pro každého z účastníků mediace

  • Mediátor pomáhá definovat stranám společné a rozdílné zájmy

  • Mediátor respektuje vzniklé emoce a pomáhá jejich zapracování do společných zájmů

  • Mediátor je vázán mlčenlivostí