CENÍK MEDIACE

 • Poplatek za případnou individuální úvodní konzultaci činí 400,-Kč

 • Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech soudem nařízeného "prvního setkání s mediátorem" (informativní schůzky)
  je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci
  a v § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb. a činí 400,- Kč + DPH
  za každou započatou hodinu tohoto setkání. Účastníci hradí tuto odměnu rovným dílem

 • Cena za 1 hodinu mediačního jednání je 500 Kč pro každou ze stran sporu. Platí se po každém setkání s mediátorem podle toho, jak dlouho mediační jednání trvalo

 • Poplatek za hodinu mediace v komerční a firemní oblasti je 2000,-Kč

 • Určitou motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu může být vrácení 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto ustanovení upravuje institut vrácení soudního poplatku pro případy, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem

 • U mediace mimo Kroměříž jsou započteny náklady za dopravu
  (čas + cestovné)