CO NABÍZÍ MEDIACEV

  • Profesionální přístup

  • Odborné zázemí

  • Příjemné, bezpečné a neutrální prostředí

  • Grafické pomůcky

  • Lidský přístup

  • Úspěšnou dlouholetou praxi

  • Zkušenost – více jak 200 úspěšných mediací